Kevyesti kasvuun!

Kevyesti kasvuun

Kevyesti Kasvuun! – hanke on ESR-rahoitteinen työelämän kehittämisprojekti, jossa osallistujayritysten kasvun haasteita työstetään Lean Startup -ajattelun keinoin. Tuloksena syntyy uutta, ketterää ja kokeilevaa työskentelykulttuuria. Hanke toteutetaan 1.2.2017 – 31.1.2019.

Hanketta koordinoi Tampereen Teknillinen Yliopisto. Muut toteuttajakonsortion jäsenet ovat Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, Tampereen Ammattikorkeakoulu sekä Turun Ammattikorkeakoulu.