Kevyesti kasvuun!

Yritysten haasteita voi työstää usealla hankeosallistumisella

Leave a comment

Yritysten haasteiden työstäminen ja ratkaiseminen voi tarvita hyvin erilaista osaamista, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Sofiakylä osallistui Kevyesti kasvuun -hankkeeseen, jossa aloitettiin asiakkaille mediahuoneen suunnittelu. Täydennystä suunnitelman toteutukseen saatiin toisen hankkeen kautta. Somehaukku -hankkeessa yrityksen henkilöstöä perehdytetään mediahuoneen toimintaan ja laitteisiin. Oleellista on kartoittaa ja havainnoida toteutuksen asiakaskokemus, ja näin päästään arvioimaan toteutuksen vaikuttavuutta asiakasrajapinnassa. https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/751/

riitta ja somahaukku

Vaikka aikaresurssit voivat yrityksessä tuntua niukoilta, usein monien eri toimijoiden yhteistyöstä saatu hyöty on panostuksen arvoinen. Eri hankkeet muodostavat verkoston, jota kannattaa hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä. Haasteena on valtava hankemäärä, ja oleellista onkin löytää oman yrityksen kannalta oikea hanke, johon voi lähteä mukaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s