Kevyesti kasvuun!


Leave a comment

Raisiolainen pahvitehdas Celerpak näyttää mallia – Näin sitä kehitytään!

Celerpak Oy on raisiolainen perheyritys, joka tuottaa laadukkaita ja edullisia aaltopahvipakkauksia yritysasiakkaille pikaisellakin aikataululla. He tarjoavat myös pakkausten suunnittelua. Yritys on 12 vuotta vanha ja työntekijöitä on neljä henkilöä.

Celerpak lähti hankkeeseen mukaan tavoitteenaan kehittää henkilöstöhyvinvointia. He halusivat saada sujutettua arkeen mukaan enemmän tiimityöskentelyn mallia sekä myös tehostaa työntekijöiden itsenäistä päätöksentekoa.

celerpak kuva 2018

Celerpakin omistajat Rauli Leppäaho ja Toni Leppäaho esittelevät workshopin tuloksia. Mustaa valkoisella: Asiakaspolku Celerpakin toiminnassa.

Kevyesti kasvuun -hankkeen tarjoamien työkalujen kautta Celerpak pääsi saavuttamaan tavoitteitaan vaivattomammin. He tutkivat muun muassa henkilöstön fyysistä joustavuutta ja stressinsietokykyä eri testauskeinoin. He kokeilivat myös Trello-palvelua aikatauluttamisen ja kommunikoinnin kehittämiseksi.

Rauli Leppäaho, toinen yrityksen omistaja, kertoo, että erityisesti he arvostivat dialogirinkejä, jotka avarsivat omaa ajattelua. Hän korostaa, että tiimin avoimuus koheni hankkeen aikana. Asetetut tavoitteet ja kehittämiskohteet saavutettiin. Leppäaho toteaa, että koki hankkeen ja tarjotut työkalut todella hyödyllisiksi.

 

Celerpak Oy
www.celerpak.fi


Leave a comment

Yritysten haasteita voi työstää usealla hankeosallistumisella

Yritysten haasteiden työstäminen ja ratkaiseminen voi tarvita hyvin erilaista osaamista, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Sofiakylä osallistui Kevyesti kasvuun -hankkeeseen, jossa aloitettiin asiakkaille mediahuoneen suunnittelu. Täydennystä suunnitelman toteutukseen saatiin toisen hankkeen kautta. Somehaukku -hankkeessa yrityksen henkilöstöä perehdytetään mediahuoneen toimintaan ja laitteisiin. Oleellista on kartoittaa ja havainnoida toteutuksen asiakaskokemus, ja näin päästään arvioimaan toteutuksen vaikuttavuutta asiakasrajapinnassa. https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/751/

riitta ja somahaukku

Vaikka aikaresurssit voivat yrityksessä tuntua niukoilta, usein monien eri toimijoiden yhteistyöstä saatu hyöty on panostuksen arvoinen. Eri hankkeet muodostavat verkoston, jota kannattaa hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä. Haasteena on valtava hankemäärä, ja oleellista onkin löytää oman yrityksen kannalta oikea hanke, johon voi lähteä mukaan.


Leave a comment

CASE MIKON LEIPÄ: Suuret tehot järkevällä panostuksella someen

Kevyesti kasvuun -hankkeessa on ollut yhtenä teemana markkinoinnin ja toiminnan tutuksi tekemisen keinojen löytäminen yrityksissä. Case Mikon Leipä on esimerkki siitä, miten pienellä taloudellisella resurssilla voidaan saada mittavaa näkyvyyden kasvua.

case mikonleipä

Harva Marketing:n kanssa tehty suunnitelmallisuus eri markkinoinnin toteutuksiin on alkanut pienistä kokeiluista ja jatkunut osana yrityksen itse toteuttamana. Case on esitelty Harva:n sivuilla, linkki https://www.harvamarketing.fi/caset/case-mikon-leipä-suuret-tehot-pienellä-panostuksella-someen.


Leave a comment

Päätösworkshop Storfinnhova Gårdin upeissa puitteissa

Kevyesti kasvuun -hanke on tulossa päätökseensä tammikuun lopulla, joten viimeinen workshop järjestettiin viime perjantaina 18.1. Kemiönsaarella Storfinnhova Gårdin huikeassa miljöössä.

storfinnhova1

Päiväkahvien jälkeen työpaja aloitettiin tyypillisesti fiilisringillä. Tuntemuksien kertomisesta siirryttiin luonnollisesti dialogiringin pariin.

Isona puheenaiheena olivat verkoston vaikutus ja merkitys. Pohdintoja ja ajatuksia heiteltiin ilmoille vuoron perään. Voisiko yrityksen verkostoa jopa kuvailla sienirihmastona? Kuinka yrityksen johdon vaihto vaikuttaa verkoston toimintaan? Miten luottamus kuuluu verkoston ylläpitämiseen?

storfinnhova2storfinnhova3

Palkintona herättävästä keskustelusta päästiin valmiiseen illallispöytään. Tarjoilut kohteessa eivät koskaan petä!

Illan kohokohta oli kuitenkin kaikkien odottama savusauna. Storfinnhova Gårdin maanalainen savusauna on henkeäsalpaava elämys.

storfinnhova6

Rohkeimmat pulahtivat saunonnan välissä vilpoiseen puroon. Toisille riitti perinteinen ja raikas lumipesu.

storfinnhova4storfinnhova5


Leave a comment

Turkulainen Reveiller antaa yrityksille onnistumisen avaimen sulavaan vuorovaikutukseen ja vahvaan työhyvinvointiin tiimioppimisen keinoin

reveiller4

Reveiller tarjoaa yrityksille tiimivalmennusta yrityksen sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen ja toiminnan kehittämistä ja vahvistamista varten.

”Ennen kaikkea tiimivalmennus keskittyy tiimin yhteiseen vuorovaikutukseen. Yrityksessä voi olla todella hyvä pöhinä ja siellä voi tapahtua paljon asioita. Tiimivalmennuksen tarkoituksena on se, ettei tapahdu siiloutumista, ja että kaikkien osaaminen ja tieto siirtyy kaikille. Tiimivalmennus siirtää ’hiljaista tietoa’”, kertoo yrittäjä, tiimivalmentaja ja Reveillerin omistaja Joonas Laine.

Tiimivalmennus ei ole vain ongelmanratkaisua varten vaan yhteisön kehittymistä ajatellen se on oiva työkalu yrityksille. Se ei ole kuitenkaan konsultointia.

”Tiimivalmennuksessa ei tule konsultti puhumaan yhdeksi päiväksi. Valmennus on jatkuvaa. Siinä viedään niitä yrityksen juttuja eteenpäin. Yritys, joka haluaa kehittyä, kaipaa muistuttajaa ja sellaista tyyppiä, joka rytmittää”, Laine selittää.

Valmentaja tarjoaa mahdollisia työkaluja ja harjoituksia asioiden käsittelemiseksi ja eteenpäin viemiseksi, mutta osallistujat tekevät pohtimistyön.

”Tieto siirtyy ainoastaan dialogin ja yhdessä tekemisen kautta.”

Laine kertoo, että valmennuksessa ja tiimioppimisessa yksi tärkeimmistä tavoitteista on työyhteisön hyvinvoinnin vahvistaminen ja kehittäminen.

”Ihmisen yksi perustarpeista on tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja tiimivalmennuksessa se mahdollistetaan. Hiljaisetkin ihmiset voivat tuoda ajatuksiaan esille turvallisessa tilassa ja heille, jotka puhuvat paljon, mahdollistuu kuuntelemisen taito.”

Reveiller tarjoaa myös mahdollisuuden tehotekemiseen yrittäjille ja yrityksille tekemisleirin muodossa. 48-tuntisella leirillä pääsee irtautumaan arjesta ja keskittymään työtehtäviin, jotka muistuttavat olemassaolollaan vähän väliä, mutta joita on hankala saada arkeen mahtumaan.

”Minä pystyn ja minä osaan”

Noin puolitoista vuotta sitten vastavalmistuneelta Joonas Laineelta löytyi innostusta ja halua perustaa yritys – mutta idea vielä uupui.

”Yrityksen perustaminen lähti siitä ajatuksesta, että minä pystyn jotain myymään ja minä osaan tehdä asioita”, Laine naurahtaa.

Hänen kihlattunsa oli kiinnostunut kestävästä kehityksestä, ja Laine omasi tietämystä verkkosivujen rakentamisesta, ja niin ekologisia tuotteita myyvä Ekoarki.fi nousi pystyyn. Ekoarjen kautta toisen yrityksen yhteistyöpyynnön seurauksena pöydälle nousi kuitenkin ajatus tiimivalmentamisesta.

”Minulla oli unelma siitä, että pääsen viemään tiimioppimista yrityksiin eli ei mitään konsulttimaailmaa vaan valmennusmaailmaa – ja sitten sellainen mahdollisuus aukesi”, Laine muistelee.

Ensimmäisen yhteistyön alun seurauksena Reveiller muodostui tiimivalmennuksen tarjoajaksi verkkokaupan rinnalle.

 

Lisätietoja:
Joonas Laine, joonas(at)reveiller.fi
p. 044 283 4178
https://www.reveiller.fi